Wat zijn de garantievoorwaarden van CADBandit?

CADBandit garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend, gebruik gebreken optreden in of aan het product, dan worden deze, indien mogelijk, door CADBandit kosteloos hersteld. Wanneer het niet mogelijk is om een gebreke te herstellen wordt het product, indien gewenst, omgeruild voor een nieuw product. De verzendkosten voor het terugsturen van het product komen in het geval van een gegronde klacht voor rekening van CADBandit.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als;
– er veranderingen of aanpassingen in of aan het artikel zijn aanbracht door jezelf of derden
– er gebreken zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik dan waarvoor het artikel is bedoeld
– het niet opvolgen of niet houden aan de instructies die worden meegeleverd bij het artikel
– beschadiging is aangebracht met opzet of grove onachtzaamheid
– beschadiging door van buiten komend onheil zoals blikseminslag of andere extreme weersomstandigheden.

Mijn artikel is stukgegaan, wat nu?

Wanneer een product is stukgegaan, dien je dit direct te melden aan CADBandit. Dit kan door een e-mail te sturen naar service@cadbandit.com. We zullen je vragen om een aantal duidelijke foto’s van de beschadiging toe te sturen samen met een verklaring van het ontstaan van de beschadiging en een kopie van de factuur. CADBandit zal vervolgens beoordelen of deze beschadiging onder de garantievoorwaarden of zichttermijn valt.